homepage De Wereld aan de Wand
DE WERELD TUSSEN TWEE STOKKEN
De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten


Lowie Brink en Lucy Holl


Uitgave antiquariaat De Wereld aan de Wand (2005), 95 blz., 61 illustraties waarvan de meeste in kleur, inclusief cd-rom met alle 49 afgebeelde wandkaarten en wandkaartfragmenten, harde band, 30 x 22 cm, ISBN-10: 90 9020052 5, ISBN-13: 978 90 9020052 1


***** uitverkocht *****
"Voor de leek staan er aardige weetjes en mooie afbeeldingen in het boek, voor serieus belangstellenden vormt het mede door de bibliografische gegevens een ware schatkist."
in: Geografie, 15 (2006), nr. 7, p. 47

"Het eerste artikel begint met een algemene historische schets, en de volgende artikelen gaan in op een aantal belangrijke of bijzondere uitgevers en auteurs van schoolwandkaarten."
in: Caert-Thresoor, 25 (2006), nr. 3, p. 85-86

"Een rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten, een tot nu toe onderbelicht onderwerp. Het boek maakt duidelijk dat er een boeiend verhaal achter de Nederlandse schoolwandkaarten schuilgaat."
in: Boekenpost, 14 (2006), nr. 82, p. 20-21

"Schoolwandkaarten stonden lange tijd te boek als een wat inferieur soort kartografie. Dikwijls gemaakt door enthousiaste onderwijzers die natuurlijk geen speciale opleiding tot kaarttekenaar hadden genoten. Na intensief gebruik vaak bij het afval gezet. Nooit systematisch bewaard in archieven of universiteitsbibliotheken. Dit boek schetst de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten vanaf 1820. Daarnaast geeft het portretten van een kleurrijk gezelschap van kaartenmakers, educatieve uitgevers die de schoolwandkaartenmarkt hadden ontdekt, en uitzonderlijke afwijkende exemplaren van kaarten."
in: Didaktief, 36 (2006), nr. 9, p. 37

"Het artikel [= eerste hoofdstuk van het boek] laat zien dat diepgang en leesbaarheid prima samen kunnen gaan. De beschrijvende en zeer toegankelijke tekst is doorspekt met citaten van vakgenoten uit de negentiende eeuw, waardoor de lezer als het ware wordt meegenomen op ontdekkingsreis. De artikelen van Brink lezen als een spannend jongensboek."
in: Geo-Info, 4 (2007), nr. 4, p. 194