Handleidingen en toelichtingen

 homepage De Wereld aan de Wand 

AFR_BO_B
J.E. Romein, Bewogen Afrika. - Den Haag : Lintel, 1962.

AFR_HW_Z
M. ten Bouwhuys, Toelichting [bij de kaart van Zuid-Afrika]. - Utrecht : W. de Haan, 1900.

AFR_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje [bij de kaart van Afrika]. - Leiden : D. Noothoven van Goor, 1860.

AFR_SN_T
G.A.F. Molengraaff, Explanatory note to the geological sketch-map of the Transvaal. - Johannesburg : s.n., 1902.


AMS_SD
H.A. Almoes, Toelichting bij de schoolkaart van Amsterdam. - Amsterdam : Stadsdrukkerij, 1926.

AUS_BO_A
K.W.L. Bezemer, Antarctica, IJzige werkplaats der wetenschap. - [Den Haag] : Lintel, [1964].


AUS_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje [bij de kaart van AustraliŽ]. - Leiden : D. Noothoven van Goor, 1862.

AZI_BO_S
H.J.A. Hofland, Strijdperk Zuidoost-Azië. - Den Haag : Lintel, 1966.

AZI_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje [bij de kaart van AziŽ]. - Leiden : D. Noothoven van Goor, 1862.

DUI_BO_V
J.E. Romein, Verdeeld Duitsland. - [Den Haag] : Lintel, 1962.

EUR_AK1
H.L. Boersma en J.F. Jansen, Handleiding bij de schoolkaart van Europa. - Leeuwarden : A. Akkeringa, 1872.

EUR_BE1
P. Best, Handboekje ten behoeve der groote schoolkaart van Europa. - Amsterdam : G.J.A. Beijerinck, 1846 (3e druk, bij D. Noothoven van Goor, 1853; 9e druk, bijgewerkt door J. Schmal bij D. Noothoven van Goor, 1875; 9e druk heruitgegeven bij W.E.J. Tjeenk Willink, 1886).


EUR_BO_G
Europese Gemeenschap. - [Den Haag] : Lintel, [1962].


EUR_BO_V
H.J. Stuvel, Eurovrachtvaart. - [Den Haag] : Lintel, [1963].


EUR_SA
Aardrijkskundige opgave, behoorende bij de kaart van Europa. - Brussel : J. Sacré, 1827 (2e druk, 1828).

EUR_ST
[Toelichting bij de Europa-kaart]. - Amsterdam : C.F. Stemler, 1861.

EUR_VG_V
M. Oosthoek, Naar een verenigd Europa. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1972.

EUR_YK_E
J.J. ten Have, Toelichting bij de handelskaart van Europa ten dienste van het onderwijs. - Den Haag : Joh. Ykema, 1904.

GOD_BL
G.H. van Senden, Aardrijkskundige beschrijving van Palestina zijnde eene handleiding bij de door denzelven ontworpene kaart van dat land. - Zwolle : R. Boelens Jr., 1837.

GOD_BO_I
H.I. de Smit, Israël vijftien jaar. - [Den Haag : Lintel], [1963].


GOD_DK1
S.H. Serné, Memorie behoorende bij de kaart van Palestina. - Zwolle : J.P. van Dijk, 1861 (2e druk, 1863).

GOD_DO
M.H. Mulder, Handleiding ten gebruike bij de kaart van Palestina. - Leiden : D. Donner, 1881.

GOD_GR_B
M. Bellarminus Mol, Toelichting bij de kaart van Palestina. - Utrecht : St. Gregoriushuis, [1948].

GOD_GR_J
M. Bellarminus en L.J. Welling, Toelichting bij de kaart van Jerusalem. - Utrecht : St. Gregoriushuis, [ca. 1940].

GOD_GR_O
M. Bellarminus en L.J. Welling, Toelichting bij de kaart van de Oude Wereld. - Utrecht : St. Gregoriushuis, [ca. 1941].

GOD_JD1
N. Timmer, Het land Kanaän. Toelichting bij de wandkaart. - Groningen : Jacob Dijkstra, [1938].


GOD_KI1
C.W.M. van de Velde, Handleiding ten gebruike bij de kaart van het heilige land. - Amsterdam : W.H. Kirberger, 1866.

GOD_MK
E. Maaskamp, J. Clarisse, Verklaring der bijbelkaart, of uitlegging van de geographische, topographische en geschiedkundige kaart van Palestina of het heilige land, benevens etc. - Amsterdam : E. Maaskamp, 1828.

GOD_NO1B
A.M. Brouwer, Palestina. Toelichting op de kaart van Palestina. - Groningen : P. Noordhoff, 1929.


GOD_NO3P
A.M. Brouwer, Toelichting bij de kaart van Paulus' Reizen, den tocht der IsraŽlieten en het Eufraat- en Tigrisgebied. - Groningen : P. Noordhoff, 1929.

GOD_SC1
J. van de Putte, Handboekje ten gebruike bij het bijbelsch-aardrijkskundig onderwijs op de kaart van Palestina. - Doesburg : J.C. van Schenk Brill, 1896 (3e druk bij uitgeverij Callenbach, 1909).

GOD_SC_B
J. van de Putte, Handleiding bij de bijbelsche wandkaart. - Doesburg : J.C. van Schenk Brill, [1905].

GOD_TB1A
A. Noordtzij en H. van Zuylen, Handleiding voor de wandkaart van Palestina, editie A. - Meppel : H. ten Brink, 1909. Een uitgebreide versie van de handleiding was beschikbaar voor het katholieke onderwijs.


GOD_TB1B
A. Noordtzij en H. van Zuylen, Handleiding voor de wandkaart van Palestina, editie B. - Meppel : H. ten Brink, 1909. Een uitgebreide versie van de handleiding was beschikbaar voor het katholieke onderwijs.

GOD_WO_G
G.H. Bleeker en H. Marwitz, Handleiding bij de nieuwe schoolkaart van Palestina. - Groningen : J.B. Wolters, 1904.


GOD_WO_M
G.H. Bleeker en H. Marwitz, Bijbelsche aardrijkskunde. Handleiding bij de wandkaart voor bijbelsche geschiedenis. - Groningen : J.B. Wolters, 1887.

GOD_WO1S
G.H. Bleeker en H. Marwitz, Kleine bijbelsche aardrijkskunde. Handleiding bij de schoolkaart van Palestina. - Groningen : J.B. Wolters, 1890 (3e druk, 1907; vanaf 4e druk zonder subtitel).

GOD_WS_...
K. Wielemaker, Toelichting [bij de wandkaarten voor de bijbelsche geschiedenis]. - Nijverdal : B. Westera, 1908 of 1909.

MOO_VG_F
M. Oosthoek, Het Midden-Oosten. Lesbrief. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1972.

NAM_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje bij de groote schoolkaart van N. Amerika en W. Indië. - Leiden : D. Noothoven van Goor, 1861.

NAM_OK
J. Jaeger, Handboekje ter verklaring der schoolkaart van Noord-Amerika. Ten dienste van het onderwijs. - Groningen : J. Oomkens J. Zoon, 1854.


NBR_BG_L
Handleiding bij de schoolkaart van Noord-Brabant. Bevattende eene verklaring van de letters der schoolkaart van Noord-Brabant, met eene beknopte aardrijkskundige verhandeling over deze provincie. - Eindhoven : M.F. van Piere, 1857.

NED_BO_D
C.F. Roosenschoon, De dorst van de Delta. - Den Haag : Lintel, [1965].


NED_BO_R
A. Hessels en M.P. Oosterkamp, Variatie in recreatie. - [Den Haag] : Lintel, [1963].


NED_BO_V
J. Oosterheert, Gevleugeld verkeer. - Den Haag : Lintel, [1965].

NED_BO_W
H.J. Stuvel, Bedreigd waterland. - Den Haag : Cartografisch Instituut Bootsma, 1963.


NED_DY1L
A.H. van Luyn, Handleiding en toelichting bij de R.K. wandkaart van Nederland. - Zeist : Dijkstra, ca. 1948 (2e druk, 1956).


NED_GS_K
Kleine geologische overzichtskaart van Nederland op de schaal 1:600.000. Verklarende tekst. - Den Haag : Staatsdrukkerij, 1947.


NED_GZ
C. Pels, Overzicht van de natuurgebieden voorkomende op de kaart De Nederlanden, vrij toegankelijk voor de twaalf miljoen die recreatiemogelijkheden zoeken. - Amsterdam : Van Gelder Zonen, [1965].

NED_KM_G
H.D.M. Burck et al., Geologische geschiedenis van Nederland. Toelichting bij de geologische overzichtskaart van Nederland op de schaal 1:200.000. - Den Haag : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1956.

NED_KR_S
W.C.H. Staring, Verklaring van de schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland. - Haarlem : Kruseman, 1866.

NED_SB_D
Lesbrief Nederland delfstoffenland. - Den Haag : Stichting School en Bedrijf, ca. 1970.

NED_SB_W
H.A. Koning en B. Hofmeester, Bedwongen waterland. - Den Haag : Stichting School en Bedrijf, [1972].

NED_SG_H
W. van den Hoonaard, Aanwijzing der provinciën, eilanden, zeeën, meren, zeeboezems, rivieren en steden, welke, volgens de letters en nommers op de kaart voorkomen. - Amsterdam : Schalekamp en Van de Grampel, 1817.

NED_SU_L
W.C.H. Staring, Natuurkunde en volksvlijt van Nederland, strekkende ter verklaring der kaarten voor aardkunde, landbouw, nijverheid, weerkennis en waterstaat. - Amsterdam : C.L. Brinkman, 1870.

NED_VG_R
T. Lindijer, Ruimtelijke ordening in Nederland. - Den Haag : Van Goor Zonen, [1972].

NED_VG_Z
B.P. Tammeling, Zorgen voor morgen. Lesbrief. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1973.

NED_YK_N
J.J. ten Have, Toelichting bij de "Nieuwe schoolkaart van Nederland" met schetskaarten. - Den Haag : Joh. Ykema, 1905.

NHO_SG1
Handboekje [bij de kaart der provincie Noord-Holland]. - Amsterdam : Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1848.

OIN_BJ
C.M. Kan, Toelichting behoorende bij de kaart van den Nederlandsch-Indischen archipel. - Amsterdam : J.L. Beijers, [1892].

OIN_BU_C
H.Ph.Th. Witkamp, Handleiding bij de kaart van Noord-Celebes. - Amsterdam : De Bussy, 1898.

OIN_BY / OIN_BY_K
E. Nijland, Toelichting bij de zendingskaart van Nederl. Oost- en West-Indië. - Utrecht : C.H.E. Breijer, 1891.

OIN_KN_A
E.C. Abendanon, Toelichting bij de geologische schetskaart van Nederlandsch Oost-Indië. - [Amsterdam] : Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1914.

OIN_NO_Z
A.M. Brouwer, De zending in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ. Toelichting op de zendingskaart. - Groningen : P. Noordhoff, 1930.

OIN_ST_E
G.A. van Eck, Handboekje [bij de schoolkaart van Nederlandsch Oost-IndiŽ]. - Amsterdam : C.F. Stemler, 1881.

OIN_WO1B
P.R. Bos en R.R. Rijkens, Handleiding bij de wandkaart van Nederlandsch Oost-IndiŽ. - Groningen : J.B. Wolters, 1881 (3e druk, 1902).

OIN_ZK_M
L.G. Goris, Korte handleiding bij het gebruik der kaart van Midden Java ten zuiden en Soemba als zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken in Nederland. - Wageningen : Zomer & Keuning, [1926].

REG_AK_Y
H.J. Westerling, Eenige aardrijkskundige aanteekeningen bij Nederland om de Zuiderzee. - Amsterdam : A. Akkeringa, 1894.

REG_BO1D
Deltaplan. Toelichting bij de kaart. - Den Haag : Stichting School en Bedrijf, [1959].


REG_DI
W.H. Hoekwater, Toelichting bij de polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ. - Amsterdam : C.A.J. van Dishoeck, 1901.

REG_SB_D
Lesbrief Deltaplan. - Den Haag : Stichting School en Bedrijf, ca. 1970.

REG_SB1Y
Lesbrief Land uit Water. - Den Haag : Stichting School en Bedrijf, ca. 1968.

RYN_VG
J.C. Kloosterman, B. Koekkoek en J. van Mourik, Handleiding bij de wandkaart Benelux en achterland. - Den Haag : G.B. van Goor Zonen, 1954.


RYN_VG_L
M. Oosthoek, Levensader van Europa. Lesbrief. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1973.

TYP_WO
[P. Eibergen], Kaart en landschap. Een aardrijkskundige wandkaart ontworpen door P. Eibergen. Toelichting. - Groningen : J.B. Wolters, [1954].


WER_AK1
W. van der Vliet, Handboekje [bij de wereldkaart]. - Amsterdam : A. Akkeringa, 1876 (2e druk, 1895).

WER_BO_E
M. Roessingh, Eiwit uit zee. - Den Haag : Lintel, [1965].


WER_KZ2Z
R. Grundemann, Ophelderingen bij de zending-wereldkaart. - Utrecht : Kemink en Zoon, 1866.

WER_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje [bij de wereldkaart]. - Leiden : D. Noothoven van Goor, ca. 1860.

WER_VG_B
De bodem van de oceaan. Lesbrief. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1972.

WER_VG_C
Communicatie. - Den Haag : Van Goor Zonen, 1976.

WER_WS_J
J.T. de Jager, Toelichting bij de historische wandkaarten. - Nijverdal : B. Westera, 1909.

WIN_BO_A
H. Dennert, Nederlands-Antilliaans welvaartsstreven. - [Den Haag] : Lintel, [1963].


WIN_BU_S
W.L. Loth, Handleiding bij de kaart van de kolonie Suriname. - Amsterdam : J.H. de Bussy, 1899.

WIN_YK_H
J.J. ten Have, Nederlandsch Amerika. Aardrijkskundige beschrijving, tevens handleiding bij de "Schoolkaart van Nederlandsch West-Indië". - Den Haag : Joh. Ykema, 1900.

ZAM_NH
H. Hemkes Kz., Handboekje [bij de kaart van Zuid-Amerika]. - Leiden : D. Noothoven van Goor, 1861.

ZEE_HN_G
A. Gouka, Handboekje, bevattende de opgave van de namen der steden, dorpen, gehuchten, rivieren enz., welke op de genommerde kaart van Zeeland ten dienste van school- en huisonderwijs, voorkomen. - Middelburg : E. Hendrikse, 1843.

ZEE_WY_P
C.J. Pické en T.A. Lambrechtsen, Bijlage behoorende bij de Atlas van de provincie Zeeland. - Groningen : J.H. van de Weijer, 1877.

ZEE_WY_S
M.W. van de Garde en A. de Pagter, Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaart der provincie Zeeland, ontworpen en geteekend door C.J. Pické. - Middelburg : Van Benthem & Jutting, 1878 (2e druk, 1887).

ZHO_BK
B. Boers, Handboekje, ten gebruike bij de genommerde kaart der provincie Zuid-Holland, ten dienste der lagere scholen. - Dordrecht : H.J. Backer, 1844.