Museum aan de Wand H. ten Brink Zaal

DRENTE
[H.B.] Bos, [J.] Berends en
[M.F.J.] Wolters
uitgever: Ten Brink, Arnhem
[eerste druk, 1933]
breedte: 99 cm, hoogte: 79 cm
aantal bladen: 1
schaal: niet vermeld
Wandkaartcode: DRE_TB_B

legenda
groter formaat foto
Wandkaartcode DRE_TB_B
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Deze merkwaardige schoolwandkaart was onderdeel van de in 1933 door Ten Brink uitgegeven methode 'Moderne Aardrijkskunde'. Een kaart is per definitie een vereenvoudigd model van de werkelijkheid, maar in deze wandkaart is het weglaten en stileren extreem doorgevoerd. “Door weloverwogen stileering zijn al de overbodige bochtjes weggenomen, zoodat het vormen van een goed kaartbeeld wordt bevorderd”, benadrukte de uitgeverij. De abstracte kaarten bevatten alleen maar rechte lijnen en hoekige vormen en zijn gedrukt in een beperkt aantal - grotendeels primaire - kleuren. Wie de kaarten bekijkt, bekruipt de gedachte dat de drie auteurs wellicht beďnvloed en geďnspireerd zijn door de kunststroming De Stijl. Het proces van 'doorbeelden' ofwel het reduceren van een oorspronkelijke, natuurlijke voorstelling tot primaire kleuren en rechthoekige vlakken, lijkt in de kaarten terug te vinden.