Museum aan de Wand uitgeversmerk Noordhoff P. Noordhoff Zaal

DUITSLAND (NATUURKUNDIG)
R. Bos en K. Zeeman
uitgever: Noordhoff, Groningen
vijfde druk, [1939]
breedte: 125 cm, hoogte: 86 cm
aantal bladen: 1
schaal 1 : 1.500.000
Wandkaartcode: DUI_NO5N

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode DUI_NO5N
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
In tegenstelling tot schoolplaten moeten (school)wandkaarten steeds worden aangepast als gevolg van de veranderingen in het (politieke) landschap. Deze vijfde druk uit 1939 van de natuurkundige kaart van Duitsland was al spoedig niet meer bruikbaar. Om de kaart toch weer actueel te maken, zijn in de tweede helft van de jaren veertig de nieuwe grenzen van het na-oorlogse Europa op de kaarten in het grijs opgedrukt (zie fragment). Voor een nieuwe, zesde druk was toen blijkbaar nog geen geld beschikbaar. Ook in de legenda waren enkele aanpassingen nodig.