Museum aan de Wand H. ten Brink Zaal

SCHOOLWANDKAART VAN DE PROVINCIE FRIESLAND
H.J. Smid
uitgever: Ten Brink, Meppel
[eerste druk, ca. 1915]
breedte: 163 cm, hoogte: 191 cm
aantal bladen: 6
schaal 1 : 50.000
Wandkaartcode: FRI_TB_S

legenda (gedeelte)
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode FRI_TB_S
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
H.J. Smid, 'Hoofd eener school te Wildervank', was van mening dat de indertijd gebruikte provinciewandkaarten te klein van afmetingen waren om een juist beeld van de werkelijkheid te kunnen geven. Zijn bij Ten Brink uitgegeven wandkaart van Friesland werd daarom op een schaal van 1:50.000 getekend, hetgeen een kaarthoogte oplevert van bijna 2 meter. Van dezelfde auteur is een wandkaart van Groningen bekend, die enkele jaren eerder bij Noordhoff was verschenen. Deze is nog een maatje groter uitgevoerd (1:40.000, 2,35 m hoog). Bijzonder is verder dat op de kaart van Friesland zowel de grondsoorten (zand, klei, laagveen, hoogveen) als ook het bodemgebruik (weiland, bouwland, woeste grond) zijn aangegeven. Aan een groot aantal combinaties van grondsoort en bodemgebruik worden in een schema in de legenda een kleur en eventueel een arcering of symboolraster toegekend. Een gecompliceerd kaartbeeld is het resultaat, voor schoolgebruik wellicht niet erg geschikt, maar de auteur dacht daar anders over: "Door toepassing van een zeer eenvoudig systeem is deze dubbele aanwijzing gelukt." Diverse lichtbakens zijn door een stralenkrans aangeduid (zie fragment).