Museum aan de Wand Ingang

 Indeling naar uitgever    (of kies: Indeling naar kaartonderwerp )


Kies een zaal "Reeds bij 't binnentreden der zaal blonken u van alle zijden de geographische kaarten met haar frisch coloriet in de oogen, en onwillekeurig traden u bij dien eersten blik voorstellingen voor den geest van de wonderen door natuur en kunst gewrocht."
P.H. Witkamp, 1861Welkom in het Museum aan de Wand, denkbeeldig maar met reŽle wandkaarten uit de Collectie De Wereld aan de Wand. Kies een zaal of kies de rondleiding door alle zalen.