Museum aan de Wand uitgeversmerk Wolters J.B. Wolters Zaal

JAVA
P.R. Bos, R.R. Rijkens, W. van Gelder en J.F. Niermeyer
uitgever: Wolters, Groningen
vierde druk, [1911]
breedte: 236 cm, hoogte: 80 cm
aantal bladen: 4
schaal 1 : 500.000
inzet: Kangean-eilanden
Wandkaartcode: OIN_WO4J

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode OIN_WO4J
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
P.R. Bos (niet te verwarren met R. Bos van uitgeverij Noordhoff) is vooral beroemd geworden door de Bosatlas. Minder bekend is dat van hem ook zeven wandkaarten bij Wolters zijn uitgegeven in de periode 1881-1900 (hij overleed in 1902). Zijn eerste wandkaart (samen met R.R. Rijkens) 'Nederlandsch Oost-Indië' verscheen in 1881 en had een grote bijkaart van Java (staatkundig). In 1890 was deze bijkaart ook afzonderlijk verkrijgbaar. De vierde druk van de kaart van Java uit 1911 is hierboven afgebeeld. Alle vier de knoppen zitten nog aan de stokken (vrij uitzonderlijk). In het fragment is het sierkader goed te zien.