Museum aan de Wand R.K. Jongensweeshuis Zaal

NOORD BRABANT
Rafaël
uitgever: R.K. Jongensweeshuis, Tilburg
tweede druk, [1919]
breedte: 188 cm, hoogte: 112 cm
aantal bladen: 4
schaal: 15,5 cm ~ 2 uur gaans
Wandkaartcode: NBR_JW2

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode NBR_JW2
uitgang
vorige wandkaart
ingang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
De uitgaven van het R.K. Jongensweeshuis in Tilburg zullen voor een groot deel in het katholiek onderwijs terecht zijn gekomen. Deze wandkaart van Noord-Brabant zal als gevolg daarvan vooral bij Brabantse katholieke scholen in gebruik zijn geweest, hoewel er maar heel weinig typisch katholieke elementen in de kaart zijn verwerkt (Heilig Landstichting wordt met een klein kruis aangegeven). Elke gemeente op de kaart wordt met een nogal groot gedrukte beginletter van de gemeentenaam aangeduid, wat geen fraai beeld oplevert, maar de kaart wel een schools karakter geeft. Een schaal wordt niet vermeld, maar wel welke afstand in "2 uren gaans" kan worden afgelegd. Het fragment laat een typerende beschadiging zien van intensief gebruikte (school)wandkaarten: het linnen (de drager) is nog intact, maar het papier is op diverse plaatsen gescheurd.