Museum aan de Wand Joh. Ykema Zaal

SCHOOLKAART VAN NEDERLAND
J.J. ten Have
uitgever: Ykema, Den Haag
vierde druk, [192x]
breedte: 141 cm, hoogte: 167 cm
aantal bladen: 6
schaal 1 : 200.000
Wandkaartcode: NED_YK4H

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode NED_YK4H
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
De auteur van deze kaart, J.J. ten Have, was rond 1900 geen onbekende in de schoolwereld. Naast wandkaarten en atlassen vervaardigde hij ook leerboeken en handleidingen. Bij uitgever Ykema verscheen van hem ook een 'Schoolkaart van Europa', welke in schoolbladen goed werd ontvangen, maar werd afgekraakt in het 'Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap': "Het spijt mij dat ik niets beters kan zeggen omtrent deze kaart van den heer Ten Have. Het maken van kaarten, ook van schoolkaarten, is niet ieders werk." Een van de punten van kritiek daarbij was het gebruik van de kleur zwart voor de rivieren en meren: "De Finsche meervlakte ziet er uit alsof er een inktpot over was uitgestort." Ook in de 'Schoolkaart van Nederland' zien de Friese meren er wat vreemd uit (zie groter formaat foto).