Museum aan de Wand De Erven J.J. Tijl Zaal

NOORD-HOLLAND (TOT TEXEL)
W. Kloeke
uitgever: De Erven J.J. Tijl, Zwolle
[tweede druk, 1905]
breedte: 123 cm, hoogte: 162 cm
aantal bladen: 4
schaal 1 : 60.000
Wandkaartcode: NHO_TY2K

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode NHO_TY2K
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
De eerste kartografische publicatie van W. Kloeke, hoofdonderwijzer van de gemeenteschool in Schagen, was in 1888 de 'Kaart van Noord-Holland (tot Texel) uitgegeven vanwege de Afdeeling Schagen van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap'. De hechte band die Kloeke, ongetwijfeld een vooraanstaand lid van de afdeling Schagen, gedurende zijn leven met zijn geboortestad Zwolle heeft gehouden, zal er de oorzaak van zijn dat deze door en door Noord-Hollandse kaart in Zwolle door De Erven J.J. Tijl werd uitgegeven. De landkleuren zijn bepaald door de grondsoorten, in 1888 nog een noviteit, zodat de uitgever en Kloeke spraken van een geologische kaart. Zeer uitzonderlijk is verder de zeekleur. De bont gekleurde provincie wordt als het ware van alle kanten belaagd door gitzwarte zeeën, door lithografisch aangebrachte zwarte inkt. Als in een ruimtekaart van een buitenaards lichaam lijkt Noord-Holland te zweven in het niets, omgeven door zijn manen Onrust, Texel, Wieringen en Marken. Kloeke heeft voor deze wandkaart de gegevens van Starings 'Geologische Kaart van Nederland' (1858-1867) nauwkeurig overgenomen. Maar van een slaafse navolging is hier echter zeker geen sprake. In een fondscatalogus van Tijl wordt dit als volgt omschreven: "In gevallen, waarin omtrent bodemgesteldheid enz. onzekerheid bestond, heeft de bewerker vaak persoonlijk de toestand ter plaatse opgenomen. Hierdoor werd een groote mate van nauwkeurigheid verkregen." Kloeke spreekt zelf van een "nuttig maar zeer omvangrijk werk" en verder, niet onterecht, van een "nieuwe geologische kaart van Noord-Holland". Rond 1890 was er waarschijnlijk geen andere kaart met een zo nauwkeurige aanduiding van de grondsoorten in Noord-Holland.