Museum aan de Wand Zaal van Het Nut

ALGEMEENE WERELD KAART
C. van Baarsel en W.C. van Baarsel
uitgever: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
[eerste druk, 1820]
breedte: 58 cm, hoogte: 48 cm
aantal bladen: 1
schaal: niet vermeld
Wandkaartcode: WER_NU
collectie Haags Gemeentearchief

groter formaat foto
Wandkaartcode WER_NU
volgende wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (in de volksmond 'het Nut') verrichtte ook op het gebied van schoolwandkaarten pionierswerk. Deze kleine wereldkaart in twee halfronden uit 1820 is namelijk een van de eerste voor schoolgebruik bedoelde Nederlandse wandkaarten. Het door verlichtingsidealen gedragen en in 1784 opgerichte Nut was de grote stimulerende kracht achter de onderwijswetten van 1801, 1803 en 1806 en een groot aantal onderwijsvernieuwingen. Het Nut had al rond 1790 plannen voor een aardrijkskundig leerboek, maar door "groote gebeurtenissen, welke, gedurende nagenoeg 25 jaren, Europa zoo veel bloed en tranen hebben doen storten" kon dit plan pas in de jaren twintig worden uitgevoerd: in 1820 een 'Inleiding' en de hierboven afgebeelde 'Algemeene Wereld Kaart', en vervolgens in gedeelten leerboekjes over Europa (1825-1828) en een 'Kaart van Europa' (1825). De twee kaarten van het Nut geven aan dat verheven idealen nog niet garant staan voor bruikbare wandkaarten. Het lijkt onbegonnen werk om met een wereldkaart in halfronden elk met een doorsnede van slechts 28 cm les te geven in een klaslokaal.