Museum aan de Wand uitgeversmerk Thieme W.J. Thieme Zaal

SCHOOLKAART VAN INSULINDE
R. Schuiling
uitgever: Thieme, Zutphen
[eerste druk, 1898]
breedte: 247 cm, hoogte: 199 cm
aantal bladen: 12
schaal 1 : 2.700.000
inzetten: Sumatra / Java en Madoera / De voornaamste Molukken en de Minahasa
Wandkaartcode: OIN_TH_S

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode OIN_TH_S
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Uitgever Thieme heeft van de bekende schoolgeograaf R. Schuiling slechts één wandkaart uitgegeven, maar dat is dan ook wel een bijzondere. Schuiling benadrukte steeds het belang van de fysische gesteldheid van het land, en komt de eer toe het begrip 'natuurlijke landschappen' in de Nederlandse geografie te hebben ingevoerd. In een recensie van deze kaart wordt dan ook genoemd: "Een echt geographische kaart, o.a. door een zooveel mogelijk juiste teekening van het bergland." Voor het eerst wordt ook op een wandkaart duidelijk de ligging van de archipel t.o.v. het vasteland van Azië aangegeven. De resultaten van de laatste expedities en topografische opnemingen zijn in de kaart terug te vinden. Het binnenland van Nieuw-Guinea is echter nog een grote blinde vlek. De kaart heeft een fraai sierkader met bloemmotief (zie legenda).