Museum aan de Wand uitgeversmerk Wolters J.B. Wolters Zaal

NIEUWE SCHOOLKAART VAN PALESTINA
G.H. Bleeker en H. Marwitz
uitgever: Wolters, Groningen
[eerste druk, 1904]
breedte: 138 cm, hoogte: 204 cm
aantal bladen: 4
schaal 1 : 150.000
inzet: Het oude Jeruzalem
Wandkaartcode: GOD_WO_G

legenda
groter formaat foto
Wandkaartcode GOD_WO_G
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Deze alleen al door zijn hoogte indrukwekkende wandkaart is de opvolger van de 'Schoolkaart van Palestina' van dezelfde auteurs uit 1890. Bij deze twee kaarten hoorden voor godsdienstonderwijzers bestemde handleidingen, "waarin met den stand der jongste wetenschap op dit gebied is rekening gehouden". Ds. Gerhardus Helenes Bleeker (1836-1917) was predikant in achtereenvolgens: Elst, Fijnaart en Heijningen, Tjamsweer en van 1889 tot 1906 in Welsrijp.