Museum aan de Wand uitgeversmerk Noordhoff P. Noordhoff Zaal

SPANJE EN PORTUGAL
R. Bos
uitgever: Noordhoff, Groningen
[eerste druk, ca. 1904]
breedte: 90 cm, hoogte: 68 cm
aantal bladen: 1
schaal 1 : 1.500.000
Wandkaartcode: SPA_NO1

legenda
groter formaat foto
Wandkaartcode SPA_NO1
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Deze zeldzame, eerste druk was een onderdeel van de 'methode R. Bos', een zeer bekende en complete aardrijkskundemethode bestemd voor het lager en uitgebreid lager onderwijs. Een toelichting van R. Bos uit 1921 (het jaar van zijn overlijden) bij zijn wandkaarten geeft een goed idee van waar het in deze methode om ging: "uiterst goedkoop, heel sober van inhoud, in sprekende kleuren en in overvloed duidelijk". Vanaf ca. 1928 was er steeds meer sprake van de 'methode Bos-Zeeman'.