Museum aan de Wand uitgeversmerk Thieme W.J. Thieme Zaal

WERELDKAART EN KAART VAN WEST-INDIË
G. Prop
uitgever: Thieme, Zutphen
[eerste druk, 1926]
breedte: 204 cm, hoogte: 183 cm
aantal bladen: 6
schaal: niet vermeld
Wandkaartcode: WER_TH_P

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode WER_TH_P
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Een oud discussiepunt in het aardrijkskunde-onderwijs was de keuze van de projectiemethode in het geval van wereldkaarten: halfronden of Mercator. G. Prop gebruikte een originele oplossing voor dit vraagstuk. Hij koos voor een halfrondenprojectie ("Om te zorgen dat de wereldkaart zoo weinig mogelijk afwijkt van een globe"), maar nam in een grote bijkaart (rechtsonder) ook een 'Wereldkaart volgens Mercators Projectie' op. Opvallend is verder dat de kleuren van de kaart de vegetatie aangeven (zie de fraai uitgevoerde legenda). Deze wandkaart was onderdeel van een succesvolle aardrijkskundemethode van Prop voor het lager onderwijs. Prop was van 1915 tot 1940 hoofd van een lagere school in Lochem, welke in 1972 naar hem werd vernoemd: Meester G. Propschool.