Museum aan de Wand uitgeversmerk Dijkstra Dijkstra Zaal

KAART VAN SURINAME
F. Ferrari
uitgever: Dijkstra, Zeist
[eerste druk, 1955]
breedte: 116 cm, hoogte: 143 cm
aantal bladen: 2
schaal 1 : 500.000
Wandkaartcode: WIN_DY1F

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode WIN_DY1F
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Een gebied dat in de schijnwerpers kwam te staan na de onafhankelijkheid van Indonesië was 'Nederlandsch West-Indië', of zoals we nu zouden zeggen, Suriname en de Nederlandse Antillen. Voor 1950 was het aantal (school)wandkaarten van onze gebiedsdelen in 'De West' nog zeer gering. In het Geografisch Tijdschrift werd dan ook in 1956 geschreven: "Nu Suriname een belangrijker plaats in ons aardrijkskunde-onderwijs gaat innemen, komen wij tot de ontdekking, hoe pover wij in het kaartenmateriaal van dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden zitten." In 1955 gaf Dijkstra, waarschijnlijk als eerste in de naoorlogse periode, een grote door F. Ferrari getekende 'Kaart van Suriname' uit. Eindelijk konden scholen in Nederland, en niet te vergeten die in Suriname, weer een duidelijke wandkaart van Suriname aanschaffen. De vanaf 1948 beschikbaar gekomen resultaten van de luchtkartering van Suriname zijn in deze kaart verwerkt. Een nadeel van de kaart van Ferrari is het gebruik op één kaart van zowel grondsoortenkleuren (kuststrook) als van hoogtekleuren (binnenland) (zie legenda).