Museum aan de Wand uitgeversmerk Noordhoff P. Noordhoff Zaal

ZENDINGSKAART VAN NED. OOST-INDIË EN SURINAME
A.M. Brouwer
uitgever: Noordhoff, Groningen
[eerste druk, 1930]
breedte: 130 cm, hoogte: 70 cm
aantal bladen: 1
schaal 1 : 4.000.000
inzetten: Java en Suriname
Wandkaartcode: OIN_NO_Z

legenda
fragment
groter formaat foto
Wandkaartcode OIN_NO_Z
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Het onderwerp van deze kaart van Prof. Dr. A.M. Brouwer komt thans merkwaardig over. Het Zendingstijdschrijft voor jongeren 'Wolanda-Hindia' was indertijd echter enthousiast: "Er zijn natuurlijk op vele scholen zendingskaarten in gebruik, maar afgezien van het verouderd zijn, heeft men behoefte aan een nieuwe kaart, die niet alleen een overzicht, maar dat ook duidelijk geeft. Met een oogopslag ziet men, welke gedeelten van Indië bezet zijn, wie er werken, terwijl ook direct in het oog valt, welke terreinen onbezet zijn."