Museum aan de Wand De Erven J.J. Tijl Zaal

SCHOOLKAART VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
C.A.C. Kruyder
uitgever: De Erven J.J. Tijl, Zwolle
achtste druk, [1905]
breedte: 149 cm, hoogte: 176 cm
aantal bladen: 6
schaal 1 : 200.000
inzet: Kaartje ter verklaring der schoolkaart van het Koninkrijk der Nederlanden
Wandkaartcode: NED_TY8Z

legenda
groter formaat foto
Wandkaartcode NED_TY8Z
volgende wandkaart
vorige wandkaart
ingang         uitgang
informatie (school)wandkaarten
foto-overzicht (school)wandkaarten
homepage De Wereld aan de Wand
Een van de bezoekers van een grote onderwijstentoonstelling in 1860 te Amsterdam was ongetwijfeld C.A.C. Kruyder, hoofdonderwijzer in Zwolle. Een opvallende Duitse wandkaart van Europa van dr. C. Vogel moet Kruyder daar zijn opgevallen. Het materiaal van deze kaart was al opmerkelijk, met olieverf bedrukt wasdoek, maar vooral het kleurgebruik moet hem zijn bijgebleven: een groot aantal witte (niet bedrukte) punten (de steden) "op een zwarten grond". Vier jaar later, in 1864, verschijnt bij De Erven J.J. Tijl in Zwolle een lithografisch gedrukte wandkaart van Kruyder getiteld 'Schoolkaart van het Koninkrijk der Nederlanden' (negen bladen, schaal 1 : 200.000), die in onderwijskringen bekend zou komen te staan als 'De Zwarte Schoolkaart van Kruyder'. In deze kaart heeft het land een zwarte kleur, en de topografie een witte kleur: steden, duinen en spoorlijnen. De kaart heeft een vreemde, onheilspellende uitstraling, ondanks het feit dat de provinciegrenzen (rood) en het water (lichtgroen) nog wat kleur aan ons land geven. Volgens een fondscatalogus uit 1906 heeft de auteur in de achtste druk (1905) nog getracht door een "wijziging in de keuze der kleuren" (steden en spoorlijnen rood, provinciegrenzen wit) de kaart een "vriendelijker aanzien" te geven. Tevergeefs, kunnen we wel vaststellen, want: "de bodem is zwart en de zee is groen gebleven".