Varianten

 homepage De Wereld aan de Wand 

AFR_NS1
©1954 in plaats van ©1952 en tekst in legenda deels in het Duits in plaats van Nederlands.

AFR_WO_R
Twee plakkertjes aan de onderkant maakten deze wandkaart geschikt voor heruitgave in Nederland: 'De Procure - Brussel - Namur' wordt 'J.B. Wolters - Groningen, Djakarta' en 'Lokaliteiten' wordt 'Plaatsen'.

AMS_BO1
©1963 in plaats van ©1962 en weglating van de vermelding 'Bijlage bij Nederland Nu, etc.'

AZI_NO5
Hooggebergte (> 1500 m) olijfgroen in plaats van bruin.

AZI_NS
Alle aardrijkskundige namen in het Engels of in het Frans.

DUI_NO5Z
Met en zonder grens in Tsjecho-Slowakije tussen Slowakije en het Protectoraat Bohemen en MoraviŽ.

DUI_WN_M
Enkele aanpassingen van de inzet 'Het Ruhrgebied': ander symbool voor kolenmijn en weglating van het jaartal '1969'.

EUR_EV_S
Namen van rivieren, meren en zeeŽn zwart in plaats van blauw.

EUR_NO1L
Blauwe opdruk bij Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije om de nieuwe staatkundige indeling weer te geven na de 'Anschluss' van Oostenrijk (1938) en de conferentie van MŁnchen (1938).

EUR_NO3N
Middelgebergte (500-1500 m) lichtgroen in plaats van bruin en hooggebergte (> 1500 m) groen in plaats van donkerbruin. De in het foto-overzicht afgebeelde groene variant is vrij zeldzaam.

EUR_WO1N
Met en zonder jaartal '1912'.

EUR_WO3N
Met en zonder jaartal '1923'.

EUR_WO5N
Correctie van de aanduiding van de geografische breedte in het kader linksboven door middel van een opgeplakte papierstrook.

EUR_YK_N
Donkergroene opdruk om de uitbreiding van het gebied van Europees Turkije aan te geven.

FRI_TH_P
Plakkertje om de opgeheven tramlijn Leeuwarden-Bergum te maskeren.

GEL_WO2
Plakkertje met de uitbreiding van het Nederlands grondgebied bij Elten.

GOD_GR_J
Als gevolg van de handkleuring kunnen er opvallende kleurverschillen bestaan tussen twee kaarten.

GOD_GR_P
Ook uitgegeven als onderdeel van de serie 'Bellarminus-Bijbelplaten' (Nr. 60). In dat geval ontbreekt onder de kaart de tekst 'Beeldkaart Reizen van Sint Paulus', en is linksonder toegevoegd in tien talen de tekst 'De zorg voor alle kerken - 2 Cor. 11 : 28'.

GOD_NO2B
In de legenda een plakkertje met de drukvermelding 'Tweede druk' over de drukvermelding 'Twede druk'.

GOD_TB2A
Korte titel van editie B (zie GOD_TB_B) in plaats van de lange titel van editie A (waarschijnlijk een vergissing).

GOD_TB3A
Met en zonder jaartal '1921'.

GOD_WO2B
Titel 'Wandkaart van Palestina' veranderd in 'Palestina'. Vermelding onder de titel van de uitgever ('Bij J.B. Wolters, Groningen - Batavia') weggelaten.

GRO_OK
Met en zonder jaartal '1845'.

GRO_VG
Diverse handmatig uitgevoerde aanpassingen van de grondsoorten en van een autoweg. Door stempeling aangebracht economisch symbool (zak met 'S') bij Delfzijl.

ITA_WN
Met en zonder jaartal '1969'.

LIM_TH_P
Diverse plakkertjes om de kaart te corrigeren en/of weer actueel te maken: Nijmegen, Eindhoven, Nederweert, Valkenburg, Moresnet en de tramlijn van Gulpen naar Vaals.

LIM_VG
Handmatig uitgevoerde correctie van de kleuren van de mijngebieden in het inzetkaartje.

LIM_WO2
Plakkertje met de uitbreiding van het Nederlands grondgebied bij Tudderen.

NAM_DY1V
Middelgebergte (500-1500 m) lichtolijfgroen in plaats van lichtbruin en hooggebergte (> 1500 m) olijfgroen in plaats van bruin.

NAM_NO5
Hooggebergte (> 1500 m) olijfgroen in plaats van bruin.

NED_DY2L
Plakkertje om aan te geven dat het Land van Altena en een gedeelte van de Biesbosch niet onder het bisdom Den Bosch vallen maar onder het bisdom Breda.

NED_NO_B
Plakkertje met de in 1930 drooggevallen Wieringermeer.

NED_NO1L
Plakkertje met de in 1930 drooggevallen Wieringermeer.

NED_NO4L
Kader en tekening van de heuvels groen in plaats van bruin.

NED_OMb
Met en zonder enkele uitbreidingen van het wegennet in Flevoland.

NED_TH4G
Plakkertje met de in 1930 drooggevallen Wieringermeer.

NED_TH6G
Twee plakkertjes met de uitbreiding van het Nederlandse grondgebied bij Tudderen en Elten. Daarnaast soms ook nog een zwarte opdruk van de ontworpen dijken van de Flevo- en Markerwaardpolders.

NED_TH6V
Twee plakkertjes met de uitbreiding van het Nederlandse grondgebied bij Tudderen en Elten. Daarnaast soms ook nog een zwarte opdruk van de ontworpen dijken van de Flevo- en Markerwaardpolders.

NED_TH7G
Opvallend groot aantal plakkertjes: onder meer bij Vlissingen, Deltawerken, Europoort, Maaskanalisatie, bij Tudderen en Elten, bij IJmuiden, bij Amsterdam, bij Ede, zuidpunt van Texel, Lauwerszee.

NED_TH2P
Handmatig bijgetekende dijk van de Wieringermeer; plakkertje met de in 1930 drooggevallen Wieringermeer; handmatig bijgetekende Afsluitdijk (zwart of wit); handmatig bijgetekende dijken van de IJsselmeerpolders (wit).

NED_VG_B
Enkele handmatig uitgevoerde aanpassingen betreffende klein-seminarie (Leidschendam en Noordwijkerhout) en bedevaartsplaats (Noordwijk) in het bisdom Rotterdam.

NED_WN_1
Met en zonder reliëfschaduwering.

NED_WO_J
Plakkertje met de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder; twee plakkertjes met de uitbreiding van het Nederlandse grondgebied bij Tudderen en Elten.

NED_WO2K
Gedeelte van de titel ('Eerste Wandkaart') uitgesneden en vervangen door 'Eerste Schoolkaart'; opdruk (alleen de dijken) van de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder; later een plakkertje met de Noordoostpolder.

NED_WO3K
Twee plakkertjes: Oostelijk Flevoland en de afsluiting van de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen.

NED_WO2N
Met en zonder jaartal '1914'.

NED_WO3N
Met en zonder jaartal '1920'.

NED_WO4N
Met en zonder jaartal '1923'.

NED_WO5N
Zwarte opdruk van de dijken van de Noordoostpolder en van de vlieglijnen Schiphol-Leeuwarden en Schiphol-Eelde. Ook: in plaats van zwarte opdruk een plakkertje met de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder.

NHO_TH_P
Diverse plakkertjes om de kaart weer actueel te maken; twee van relatief groot formaat (Wieringermeer, West-Friesland) en enkele kleinere: zuidpunt van Texel, ten zuiden van Den Helder, tramlijn bij Haarlem, ten noorden van Amsterdam, tramlijn bij Baarn. Opdruk van het nieuwe ontwerp van de Afsluitdijk.

OEU_NO6
Hooggebergte (> 1500 m) olijfgroen in plaats van bruin.

OIN_BX
Grootste advertentie (rechtsonder) van andere adverteerder.

OIN_DY_G
Middelgebergte (500-1500 m) groen in plaats van lichtbruin.

OIN_NO3B
Plakkertje met nieuwe titel 'I. Indonesië / II. Java' over de oude titel 'I. Nederl. Oost-Indië / II. Java'.

OIN_WO5B
Met en zonder jaartal '1917' (idem '1915' op bijkaart van Java).

OIN_WO9B
Een deel van de titel ('Nederlandsch-Indië') uitgesneden en vervangen door 'Indonesië'.

OIN_WO9C
Een deel van de titel ('Nederlandsch-Indië') uitgesneden en vervangen door 'Indonesië'.

OIN_WO1E
Een deel van de titel ('Nederlandsch-Indië') uitgesneden en vervangen door 'Indonesië'.

OIN_WO_H
Titel 'Oost-Indië' uitgesneden en nieuwe titel 'Indonesië' opgeplakt.

OIN_WO4J
Met en zonder jaartal '1909'.

OIN_WO5J
Met en zonder jaartal '1915'.

OIN_WO_N
Met en zonder jaartal '1916'.

OIN_WO_S
Plakkertje met de letter 'A' om de vertaling van 'INDISCHE OCEAAN' te corrigeren: 'SEMOEDRA HINDIA'.

OVE_WO2
Plakkertje met de in 1942 drooggevallen Noordoostpolder.

REG_BO1Y
Weglating van de vermelding 'Bijlage bij Nederland Nu, etc.'

RYN_NO4
Hooggebergte (> 1500 m) olijfgroen in plaats van bruin.

UTR_NO4
Dijken, heuvels en provinciegrenzen groen in plaats van bruin.

WER_NO_B
Jaartal '1909' door plakkertje aan het zicht ontrokken. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de jaren '50 om deze kaart beter verkoopbaar te maken.

WER_NO_T
Hooggebergte grijs in plaats van bruin.

WER_OM
Kleine aanpassingen in de zwarte beschrifting om de kaart weer actueel te maken.

WER_VG_N
De woorden Steenbokskeerkring en Kreeftskeerkring aan de rechterzijde van de wereldkaart verwisseld. Gecorrigeerd door middel van twee plakkertjes.

WER_WO1N
Met en zonder jaartal '1914'.

WIN_DY_A
Middelgebergte (500-1500 m) groen in plaats van lichtbruin.

WIN_DY1F
Hoogtekleuren in twee versies: vier tinten bruin maar ook lichtgroen/donkergroen/lichtbruin/donkerbruin.

WIN_DY2F
Hoogtekleuren in twee versies: vier tinten bruin maar ook lichtgroen/donkergroen/lichtbruin/donkerbruin.

WIN_WO1S
Laagland (0-200 m) geelgroen in plaats van groen.

ZEE_NO4
Donkerblauwe opdruk van de in uitvoering zijnde Deltawerken.