homepage De Wereld aan de Wand
BIBLIOGRAFIE EN FOTO-OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE SCHOOLWANDKAARTEN
(1801-1975)


Lowie Brink


Uitgave antiquariaat De Wereld aan de Wand (2007),
tweede aangevulde en verbeterde oplage 2008,
390 blz., 703 illustraties in kleur, inclusief cd-rom met 699 foto's van wandkaarten, linnen band, 30 x 21 cm, ISBN: 978-90-812054-1-2

 Voorwoord   Voorbeeldpagina's   Inhoudsopgave   Motto 


Bestellen is mogelijk door 51,95 euro (45 euro plus 6,95 euro verzendkosten) over te maken naar bankrekening NL13 INGB 0003 6991 72  t.n.v. L.E.S. Brink te Nijmegen. Vermeld s.v.p. duidelijk uw postadres. De levertijd, na ontvangst van betaling en postadres, is 2 dagen.
Over dit boek werd geschreven:

"Al de kennis die de auteur de afgelopen veertien jaar heeft verzameld op het gebied van de Nederlandse schoolwandkaarten is nu gebundeld in een standaardwerk met haast 700 illustraties. Een mooi vervolg op De wereld tussen twee stokken, waarin niet de afbeeldingen van, maar de verhalen over de schoolwandkaarten centraal stonden. ... De bibliografie is ingedeeld in de geest van de Nederlandse schoolwandkaart: duidelijk, eenvoudig en nuttig. Met links een afbeelding van de beschreven kaart en rechts de belangrijkste kaartgegevens. Een aantal registers maakt het zoeken gemakkelijk."
in: Geografie, 17 (2008), nr. 3, p. 44 en 47

"Opnieuw wordt duidelijk welke enorme variëteit aan kaarten verschenen is sinds 1801."
in: Geo-Info, 5 (2008), nr. 4, p. 172

"Enkele jaren terug publiceerden de twee auteurs een Geschiedenis en recentelijk ook een Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten (1801-1975), waarmee de geschiedenis der Nederlandse schoolkartografie definitief op de kaart werd gezet."
in: Geo-Info, 6 (2009), nr. 9, p. 14

"Met deze bibliografie is een fantastisch naslagwerk voor schoolkaartliefhebbers beschikbaar, en voor beheerders van collecties van publieke instellingen is dit werk hopelijk een stimulans om wandkaarten (verder) te ontsluiten in de beschikbare catalogi, zodat zichtbaar wordt wat er van dit specifieke materiaal als cultureel erfgoed ons rest. ... Door het speurwerk van de auteur is overzicht ontstaan in de productie van schoolwandkaarten van de verschillende Nederlandse uitgevers. ... In deze bibliografie zijn 1093 schoolwandkaarten beschreven. De beschrijvingen berusten voor circa tweederde op autopsie. De auteur heeft 694 wandkaarten gefotografeerd. De foto's zijn genomen van wandkaarten uit de collectie van de auteur of van wandkaarten uit een publieke kaartenverzameling."
in: Caert-Thresoor, 27 (2008), nr. 4, p. 117-118

"Vrijwel alle schoolwandkaarten die in een periode van 175 jaar in Nederland zijn uitgegeven zijn in beeld gebracht en beschreven. De rijk geïllustreerde uitgave geeft een overzicht van de kaarten die zeer bepalend zijn geweest voor de cartografische kijk op de wereld van veel mensen."
in: Boekenpost, 16 (2008), nr. 94, p. 37

"De schoolwandkaarten die tussen 1801 en 1975 zijn uitgegeven zijn terug te vinden in boekvorm. Schoolwandkaarten zijn meestal niet erg gedetailleerd: ze bevatten vaak weinig versieringen en opsmuk. Juist dat weglaten van details en versieringen maakt de kaart uit de negentiende en de twintigste eeuw zo bruikbaar en duidelijk. Antiquariaat De Wereld aan de Wand vond het daarom hoog tijd voor een bibliografie en foto-overzicht."
in: Schooljournaal, (2008), nr. 11, p. 24