homepage De Wereld aan de Wand
NEDERLANDSE GESCHIEDKUNDIGE SCHOOLWANDKAARTEN
tevens supplement op
Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten
(1801-1975)


Lowie Brink


Uitgave antiquariaat De Wereld aan de Wand (2014),
gelimiteerde oplage van 100 genummerde exemplaren,
202 blz., 138 illustraties in kleur, inclusief cd-rom met 80 foto's van wandkaarten, linnen band, 30 x 21 cm, ISBN: 978-90-812054-0-5

 Voorwoord   Voorbeeldpagina's 1 
 Voorbeeldpagina's 2 
 Inhoudsopgave   Motto 


Bestellen is mogelijk door 45,95 euro (39 euro plus 6,95 euro verzendkosten) over te maken naar bankrekening NL13 INGB 0003 6991 72  t.n.v. L.E.S. Brink te Nijmegen. Vermeld s.v.p. duidelijk uw postadres. De levertijd, na ontvangst van betaling en postadres, is 2 dagen.
Over dit boek werd geschreven:

"In dit zeer overzichtelijke boek wordt over een periode vanaf midden 19e eeuw thematisch een reeks geschiedeniswandkaarten beschreven, al worden ook oudere producten en visualisaties uitvoerig besproken. ... Eveneens wordt in een plezierig leesbaar betoog de geschiedenis van de geschiedeniskartografie uit de doeken gedaan. In een fraaie opbouw worden alle bekende producties per tijdsperiode behandeld en door de grote hoeveelheid illustraties krijgt de lezer een goed beeld van de evolutie van het kaartbeeld voor educatieve doeleinden in de loop der jaren. Deze zijn in een overzichtelijk bibliografisch supplement aan het einde van het boek opgenomen."
R. Keppel, Geo-Info, 12 (2015), nr. 1, p. 26-27

"In zijn jongste uitgave geeft de auteur de geschiedkundige schoolwandkaarten alsnog de aandacht die ze verdienen. Niet enkel in de vorm van een bibliografisch supplement op zijn eerdere werk, maar ook met een uitgebreide bespreking van de geschiedkundige kaarten. Vanuit cartografisch oogpunt en vanwege de kaarten over de vorming van het landschap ook interessant voor geografen."
R. Kranenburg, Geografie, 24 (2015), nr. 5, p. 45

"Het hier besproken Nederlandse geschiedkundige schoolwandkaarten heeft een andere insteek dan de bibliografie uit 2007. De geschiedkundige wandkaarten waren geweerd uit die eerdere publicatie, omdat deze door hun 'uitgesproken thematisch karakter, als vreemde eenden in de bijt zouden rondspoken in de regionaal ingedeelde bibliografie'. Nu hebben zij dus een zelfstandige behandeling gekregen. Ongeveer driekwart van dit boek handelt over het fenomeen van de historische kaart, tegen de algemene achtergrond van het geschiedenisonderwijs, uitmondend in de specifieke aandacht voor de historische schoolwandkaart in het bijzonder. Hiermee wordt dus niet alleen een bibliografisch georiënteerde inventaris afgeleverd, tevens biedt dit boek een leesbaar en goed gedocumenteerd, historisch overzicht van een verschijnsel waarmee generaties schoolkinderen dag-in dag-uit zijn geconfronteerd. Het was zo'n vanzelfsprekend decorstuk in het leven van alledag, dat men er eigenlijk altijd onoplettend aan voorbijging. Wie met weemoed terugdenkt aan de kaarten die de wanden sierden van zijn of haar oude schoollokaal, wordt verrast door de onverwachte en diepgaande geschiedenis die hierachter vandaan komt."
R. Storm, De Boekenwereld, 31 (2015), nr. 1, p. 87

"In 2014 gaf de auteur in eigen beheer een bibliografie uit van Nederlandse geschiedkundige schoolwandkaarten. Het specialistische werk verscheen in een gelimiteerde oplage van 100 genummerde exemplaren. Brink, eigenaar van het Nijmeegse antiquariaat De Wereld aan de Wand, kan met recht dé schoolwandkaartenspecialist van Nederland genoemd worden. In 2007 verscheen van zijn hand al een bibliografie van Nederlandse schoolwandkaarten. Het nu verschenen werk kan beschouwd worden als een supplement daarop. ... De beknopte bibliografie, er zijn slechts 83 Nederlandse geschiedkundige schoolwandkaarten bekend, wordt voorafgegaan door een uitgebreide, doorwrochte inleiding. Daarbij gaat Brink in op de plaats van het vak geschiedenis in het onderwijs in Nederland, de rol en ontwikkeling van kaarten in dit geschiedenisonderwijs en de opkomst en chronologie en kartografische weergave van geschiedeniswandkaarten. Aardig is de paragraaf over de 'tijdstromen', een soort kartografische weergave van wereldgeschiedenis als van boven naar beneden stromende meanderende rivieren. De kwaliteit van de kaarten wordt beoordeeld aan de hand van de kartografische eigenschappen (onder andere afstandswerking, kleurgebruik, ondergrond en periodisering), waarmee de kaartseries uiteindelijk ook met elkaar vergeleken worden. Het is prijzenswaardig dat de kennis over dit onderwerp nu beschikbaar is voor kaartbeheerders, onderzoekers en verzamelaars."
M. Storms, Caert-Thresoor, 34 (2015), nr. 3, p. 151-152