homepage De Wereld aan de Wand
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie


(bestel)informatie over het boek

DE WERELD AAN DE WAND
De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten


waarin bovengenoemde tijdschriftartikelen zijn opgenomen


Opm.: het 'Kartografisch Tijdschrift' is in 2004 opgegaan in het tijdschrift 'Geo-Info'.