homepage De Wereld aan de Wand
Tijdschrift voor docenten geschiedenis en staatsinrichting


(bestel)informatie over het boek

NEDERLANDSE GESCHIEDKUNDIGE SCHOOLWANDKAARTEN
tevens supplement op
Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten (1801-1975)


waarin bovengenoemd tijdschriftartikel is opgenomen