In 2010 is bij uitgeverij Waanders ons boek verschenen:
De geschiedenis van de aardrijkskundige schoolwandkaarten voor het eerst beschreven.

Klik hier voor info over dit boek

In 2007 is in eigen beheer gepubliceerd:
'Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten (1801-1975)'
tweede aangevulde en verbeterde oplage 2008
Klik hier voor info over deze bibliografie
In 2014 is in eigen beheer gepubliceerd:
'Nederlandse geschiedkundige schoolwandkaarten'
De geschiedenis van de geschiedkundige schoolwandkaarten voor het eerst beschreven.
Klik hier voor info over dit boek


Antiquariaat  De Wereld aan de Wand

 homepage contact
De Wereld aan de Wand
foto-overzicht
Collectie De Wereld aan de Wand
informatie
(school)wandkaarten
Publicaties


Over De Wereld aan de Wand

Kaartenkamer van De Wereld aan de Wand
De wandkaarten van antiquariaat De Wereld aan de Wand zijn te koop in onze kaartenkamer in Nijmegen-Centrum. Verzending (in een stevige verpakking) is ook mogelijk.

We zijn altijd geopend, ook 's avonds en in het weekeinde, maar alleen op afspraak. U kunt ons bereiken
 • per e-mail : info@wereldaandewand.nl
  (doorgaans binnen 6 uur antwoord)
 • of telefonisch via 024 - 323 02 38
  b.g.g. 06 - 28 58 65 61 (Lucy Holl, Lowie Brink).


 • Adres (alleen op afspraak):
  Staringstraat 5
  6511 PC  Nijmegen
  De Wereld aan de Wand op de kaart
We zijn ook geïnteresseerd in de inkoop van wandkaarten.


vragen? stuur ons een e-mail
 (doorgaans binnen 6 uur antwoord)
 
 dagje uit in Nijmegen Dr.ir. Lowie Brink is scheikundig technoloog, maar maakte een ommezwaai naar de (historische) kartografie. De ontdekking van oude en decoratieve schoolwandkaarten op boekenmarkten veroorzaakte bij hem een kettingreactie van verzamelen, beschrijven en publiceren. Daarbij werd langzamerhand duidelijk dat hij met het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten een ‘terra incognita’ had betreden.

Drs. Lucy Holl is freelance tekstschrijver en eindredacteur en werkt voor een scala aan opdrachtgevers waaronder vooral uitgevers van tijdschriften.


"Verder heeft de bewerker steeds voor oogen gehouden de kaart mooier te maken. De kleuren zijn verhelderd en de combinaties verbeterd, zoodat de kaart er zonder eenigen twijfel aesthetisch op vooruit is gegaan."
in: fondscatalogus uitgeverij Wolters, 1924

"Maar 't schoonste is bij alle geografische onderricht de verrijking van de geest door 't grootse en schone te beleven ... door 't bestuderen van mooie kaarten."
de tweeënzeventigjarige G. Prop in de brochure 'Kort overzicht van de methode voor aardrijkskunde voor de lagere school', 1952.

"Als ik aardrijkskundige kaarten zie, word ik een ander mens, al van mijn prille jeugd af. Ik ben als het ware op landkaarten verliefd, vooral als ik ze zelf heb gemaakt."
de tachtigjarige K. Zeeman in een brief aan zijn uitgever, 3 dec. 1960

"Die Schulwandkarte war das ideale Medium des länderkundlichen Frontalunterrichts. ... Stunde für Stunde hing sie da, die Wandkarte, und steuerte den Gang von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Allein das Abholen, Aufrollen, das sorgsame Einrollen und Verstauen nach der Stunde geriet zum Ritual. Sie wurde benutzt bei Einführungen, Erarbeitungen, Festigungsübungen, Wiederholungen und Kontrollen; sie wurde aber auch nur einfach betrachtet. Sie prägte 'Weltbilder'."
W. Sperling, Wandkarte und Schulwandkarte (1986)"Ik voor mij maak dan ook liever een handatlas dan een schoolatlas, want 't is toch maar waar dat schrappen moeielijker is dan opnemen."
H. Hettema Jr. in het Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, 11 (1896), p. 17

"..., und die Kartographen aller Richtungen sollten nicht vergessen, daß die Schulatlanten, die früher oft nicht als vollwertig erachtet wurden, die Schrittmacher der wissenschaftlichen Kartographie gewesen sind."
E. Arnberger, e.a. in 'Internationales Jahrbuch für Kartographie' (1975), p. 92

"Die Schulkartographie besteht nicht, wie oft verächtlich gesagt wird, aus einem Abzeichnen von Originalkarten, die schon an anderer Stelle erschienen sind, sondern in einer eigenen Gesetzen unterliegenden Zusammenschau unterschiedlich darstellbarer Fakten zu einem abgerundeten Ganzen unter didaktischen Gesichtspunkten, und niemand hat das Recht, sie als eine minderwertige Kartographie zu belächeln."
W. Witt in 'Lexikon der Kartographie' (1979), p. 505

"In many European countries the centre of gravity of writings on the history of cartography lies before 1800, dwelling much on the Renaissance, as in the case of Italy and Germany, or on perceived 'golden ages', as in the seventeenth-century Netherlands. ... The surface of the history of mapping in the last 150 years has hardly been scratched."
M.J. Blakemore en J.B. Harley, Concepts in the history of cartography: a review and perspective (1980)

"Voor een kartograaf is een kaart een meesterwerk wanneer het object van zijn kartering er met maximale duidelijkheid op voorgesteld is, onder perfecte hantering van de grafische techniek. Waarbij we onder grafische techniek de toepassing van kleur, lijnwerk, letters, symbolen, enz. verstaan. Goede kartografie kent haar eigen normen die niet verward mogen worden met die welke in de beeldende kunst gehanteerd worden."
C. Koeman in 'Geschiedenis van de Kartografie van Nederland' (1983), p. 1-2

"Sollte einmal eine Sozialgeschichte der Kartographie geschrieben werden, dann dürfte dabei herauskommen, dass die 'Erfindung' der Schulwandkarte einen Emanzipationsprozess eingeleitet hat, der endlich den 'gemeinen Mann' mit dem Weltbild erstmalig bekannt und vertraut machte."
W. Sperling, Wandkarte und Schulwandkarte (1986)

"Heel anders dan elders in Europa waar de kartografie van de laatste twee eeuwen een vaste plaats in de geschiedschrijving inneemt, wordt in de Nederlandse historiografie rond 1850 een scherpe grens getrokken. ... In de geschiedenis van de Nederlandse kartografie heeft de aanname van 1850 als bovengrens geen betekenis."
P. van den Brink in het Kartografisch Tijdschrift, XXVIII (2002), nr. 1, p. 38"Eine topographische Karte kann auch nicht gleichzeitig Handkarte und Wandkarte sein. Man betrachtet eine Handkarte aus normaler Lesedistanz, eine Wandkarte aber aus Entfernunngen von einigen Metern. Entsprechend verschiendenartig sollen ihre inhaltlich-graphischen Gefüge sein."
E. Imhof, Die Kunst in der Kartographie (1967)

"De wandkaart is het niet handzame broertje van de handkaart."
in: 'Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse schoolwandkaarten (1801-1975)' (2007), p. 3

"Een kaart die aan de muur gehangen kan worden, is daarom nog geen wandkaart."
in: 'De wereld aan de wand' (2010), p. 56"... dat arbeid met eerlijke overtuiging en liefde voor den arbeid de beste kracht is in het menschenleven, om de ziel gezond te houden."
H. Blink in 'Een tijds- en levensbeeld: autobiographie: ora et labora' (1932), p. 2

"Het was een punt van kapitaal belang. Afgezien van die enkele wonderbaarlijke ogenblikken die het lot ons soms schenkt, is houden van je werk (helaas een zeldzaam voorrecht) de beste concrete benadering van het geluk op aarde; maar dat is een waarheid die maar enkele mensen kennen. Dat eindeloze gebied, het gebied van de rusco, de boulot, de job, van het dagelijks werk kortom, is minder bekend dan de zuidpool."
P. Levi in 'De Kruissleutel' (1989), p. 91, Ned. vertaling van 'La chiave a stella' (1978)

"De grootste bevrediging in dit opzicht echter vinden wij in het maken, in het vervaardigen van iets, of het nu een mand is of een boek. Dat wij een werk dagelijks onder onze handen zien groeien en tot voltooiing zien komen, dat geeft onmiddelijk een gevoel van geluk."
A. Schopenhauer in 'Bespiegelingen over levenswijsheid' (1991), p. 160, Ned. vertaling van 'Aphorismen zur Lebensweisheit'

"De voldoening van opbouwend werk is misschien wel het voorrecht van een minderheid, maar die minderheid kan wel behoorlijk groot zijn. Iedereen die zijn werk op een voortreffelijke manier doet, kan dat ervaren; dat geldt ook voor iedereen die zijn werk nuttig acht en daar aanzienlijke vaardigheid in krijgt."
B. Russell in 'De verovering van het geluk' (2007), p. 190, Ned. vertaling van 'The conquest of happiness' (1930)"-What about China? Have you seen the Great Wall?"
"-All walls are great if the roof doesn't fall."                   

Björk, I've seen it all, 2000

Kaartenkamer van De Wereld aan de Wand


It's more fun to compute
Website Design: Keep It Simple Productions