homepage De Wereld aan de Wand
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap


(bestel)informatie over het boek

DE WERELD AAN DE WAND
De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten


waarin bovengenoemde tijdschriftartikelen zijn opgenomen