Collectie  De Wereld aan de Wand
BIBLIOGRAFIE EN FOTO-OVERZICHT
NEDERLANDSE SCHOOLWANDKAARTEN
aangevuld met niet voor schoolgebruik bedoelde Nederlandse wandkaarten

Wandkaarten bij het godsdienstonderwijs
(voornamelijk Palestina en Paulus' Reizen)
Ned. Bisdommen zie Nederland
Zendingskaarten en Missiekaarten van Ned. Oost- en West-Indië zie Oost-Indië (Indonesië)

 homepage De Wereld aan de Wand 
Alle aardrijkskundige en geschiedkundige schoolwandkaarten (over de term wandkaart) die sinds 1801 in Nederland zijn uitgegeven, staan hieronder en op de andere pagina's van de bibliografie beschreven. U kunt deze kaarten, mits voorradig, bij ons kopen, zodat u kunt kiezen uit een collectie die zijn weerga niet kent.

Onze wandkaarten kunnen desgewenst opgestuurd worden. Een andere mogelijkheid is bij ons langs te komen en de wandkaarten in het echt te zien. Dan krijgt u ook een betere indruk van de afmetingen, de eventuele beschadigingen, de diverse eigenschappen van papier, vernis, linnen en stokken, en de algehele 'uitstraling'. De wandkaarten zijn vrijblijvend in te zien en te koop in onze kaartenkamer te Nijmegen.  Bij aanschaf van minimaal € 100,- aan schoolwandkaarten
  ontvangt u gratis ons boek 'De wereld aan de wand'
  (winkelwaarde € 29,50).


toelichting
Bibliografie en foto-overzicht
Nederlandse schoolwandkaarten
WANDKAARTCODE
verklaring wandkaartcode

kaartgegevens
uitgever: E.J. Bosch Jbzn. (BC), Baarn
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_BC_G

Van Gosen naar Kanaän
K. Wielemaker
jaar: [ 191x ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 53 ( 60 ) cm
breedte: 73 ( 80 ) cm
schaal 1 : 937.500

Opm.: nieuwe gewijzigde uitgave van GOD_WS_K
groter formaat foto GOD_BC_G
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_BC_G
e-mail uw vraag over kaart GOD_BC_G
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_BC_P

Reizen van den apostel Paulus en "zeven gemeenten van AziŽ"
K. Wielemaker
jaar: [ 191x ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 53 ( 60 ) cm
breedte: 73 ( 80 ) cm
schaal 1 : 3.000.000

Opm.: nieuwe gewijzigde uitgave van GOD_WS_P
groter formaat foto GOD_BC_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_BC_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_BC_P
uitgever: R. Boelens Jr. (BL), Zwolle
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_BL

Kaart van Palestina, voor het onderwijs op scholen en in katechisatiŽn, volgens de jongste ontwerpen en beschrijvingen
G.H. van Senden
jaar: [ 1837 ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 79 ( 88 ) cm
breedte: 56 ( 67 ) cm
schaal [ca. 1 : 376.000]
handleiding
lees meer
groter formaat foto GOD_BL
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_BL
e-mail uw vraag over kaart GOD_BL
uitgever: Cartografisch Instituut Bootsma (BO), Den Haag
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_BO_I

Israël vijftien jaar
H.I. de Smit
jaar: 1963
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 116 ( 119 ) cm
breedte: 81 ( 84 ) cm
schaal: niet vermeld

Opm.: nr. 6 van Falks Nieuwskaartenserie
handleiding
groter formaat foto GOD_BO_I
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_BO_I
e-mail uw vraag over kaart GOD_BO_I
uitgever: G.F. Callenbach (CA), Nijkerk

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_CA2

Schoolkaart van Palestina
J. van de Putte
jaar: [ 1909 ]
druk: 2e
omvang: 1 kaart in 2 bladen

Opm.: eerste druk zie GOD_SC1
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_CA3

Schoolkaart van Palestina
J. van de Putte
jaar: [ ca. 1920 ]
druk: 3e
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 127 ( 139 ) cm
breedte: 99 ( 110 ) cm
schaal 1 : 240.000
groter formaat foto GOD_CA3
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_CA3
e-mail uw vraag over kaart GOD_CA3
uitgever: D.A. Daamen (DA), Den Haag
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_DA_E

Eldad's hulp-wandkaartje van Palestina voor school, catechisatie en zondagsschool
Eldad ?
jaar: [ 1929 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 90 ( 98 ) cm
breedte: 66 ( 75 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_DA_E
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_DA_E
e-mail uw vraag over kaart GOD_DA_E
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_DA_P

Kleine schoolkaart van de Oude Wereld
De landen uit den Bijbel

jaar: [ 1929 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 61 ( 70 ) cm
breedte: 103 ( 113 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_DA_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_DA_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_DA_P
uitgever: J.P. van Dijk (DK), Zwolle

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_DK1

Kaart van Palestina, naar de beste bronnen ontworpen
S.H. Serné
jaar: [ 1861 ]
druk: [1e]
drukker: Den Haag : J. Smulders
omvang: 1 kaart in 2 bladen
schaal 1 : 420.000

handleiding

GOD_DK2

Kaart van Palestina, naar de beste bronnen ontworpen
S.H. Serné
jaar: [ 1863 ]
druk: 2e
omvang: 1 kaart in 2 bladen
uitgever: D. Donner (DO), Leiden
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_DO

Palestina voor school en huis
M.H. Mulder
jaar: [ 1881 ]
drukker: Leiden : Mulder
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 88 ( 95 ) cm
breedte: 66 ( 83 ) cm
schaal [ca. 1 : 289.000]
handleiding
groter formaat foto GOD_DO
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_DO
e-mail uw vraag over kaart GOD_DO
uitgever: St. Gregoriushuis (GR), Utrecht
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_GR_B

Kaart van Palestina voor Oud- en Nieuw Testament behorend bij "De weg naar en met Christus"
M. Bellarminus, A.[M.E.] van Zeyst
jaar: [ 1948 ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 166 ( 166 ) cm
breedte: 118 ( 118 ) cm
schaal: niet vermeld
handleiding
groter formaat foto GOD_GR_B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_GR_B
e-mail uw vraag over kaart GOD_GR_B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_GR_J

Jerusalem in Christus' dagen behorend bij De weg naar Christus, de weg met Christus
M. Bellarminus, L.J. Welling, F.[F.M.] van Noorden
jaar: [ 194x ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 157 ( 157 ) cm
breedte: 118 ( 118 ) cm
schaal: niet vermeld
variant
handleiding
groter formaat foto GOD_GR_J
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_GR_J
e-mail uw vraag over kaart GOD_GR_J
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_GR_O

De Oude Wereld behorend bij De weg naar en met Christus
M. Bellarminus, L.J. Welling
jaar: [ 194x ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 113 ( 113 ) cm
breedte: 161 ( 161 ) cm
schaal: niet vermeld
handleiding
groter formaat foto GOD_GR_O
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_GR_O
e-mail uw vraag over kaart GOD_GR_O
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_GR_P

De reizen van Paulus
M. Bellarminus, B. Alfrink, F.[F.M.] van Noorden
jaar: [1956]
drukker: [Steijl] : Missiehuis Steyl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 49 ( 63 ) cm
breedte: 63 ( 75 ) cm
schaal: niet vermeld
variant
groter formaat foto GOD_GR_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_GR_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_GR_P
uitgever: Jacob Dijkstra (JD), Groningen
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_JD1

Het land Kanaän
N. Timmer
jaar: [ 1938 ]
druk: [1e]
drukker: Amsterdam : Druk. Senefelder
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 140 ( 145 ) cm
breedte: 102 ( 107 ) cm
schaal 1 : 200.000
handleiding
Opm.: voor de leerlingen was er een klein kaartje (Het land Kanaän, schaal 1 : 1.000.000) beschikbaar
groter formaat foto GOD_JD1
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_JD1
e-mail uw vraag over kaart GOD_JD1
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_JD2

Het land Kanaän
B.A. Scholtens, N. Timmer
jaar: [ 195x ]
druk: [2e]
drukker: Amsterdam : Druk. Senefelder
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 140 ( 144 ) cm
breedte: 102 ( 108 ) cm
schaal 1 : 200.000
groter formaat foto GOD_JD2
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_JD2
e-mail uw vraag over kaart GOD_JD2
uitgever: R.K. Jongensweeshuis (JW), Tilburg
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_JW1

Palestina
Rafaël
jaar: [ 1902 ]
druk: [1e]
drukker: Groningen : Firma W.R. Casparie & Zoon
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 150 ( 165 ) cm
breedte: 117 ( 129 ) cm
schaal: niet vermeld
lees meer
groter formaat foto GOD_JW1
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_JW1
e-mail uw vraag over kaart GOD_JW1
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_JW2

Palestina
Rafaël
jaar: [ 1919 ]
druk: 2e
drukker: Groningen : Firma W.R. Casparie & Zoon
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 150 ( 164 ) cm
breedte: 117 ( 131 ) cm
schaal: niet vermeld
lees meer
groter formaat foto GOD_JW2
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_JW2
e-mail uw vraag over kaart GOD_JW2
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_JW3

Palestina
Rafaël
jaar: [ ca. 1930 ]
druk: 3e
drukker: Den Haag : J. Smulders & Co.
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 148 ( 167 ) cm
breedte: 117 ( 136 ) cm
schaal [ca. 1 : 189.000]
lees meer
groter formaat foto GOD_JW3
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_JW3
e-mail uw vraag over kaart GOD_JW3
uitgever: W.H. Kirberger (KI), Amsterdam

GOD_KI1

Kaart van het heilige land
C.W.M. van de Velde
jaar: 1866
druk: [1e]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
schaal 1 : 325.000

handleiding

Opm.: bij Justus Perthes in Gotha verschenen eerdere edities van deze kaart in het Engels en in het Duits

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_KI2

Kaart van het heilige land
C.W.M. van de Velde
jaar: 1867
druk: 2e
drukker: [Den Haag] : J. Smulders & Cie. Lith des Konings
omvang: 1 kaart in 2 bladen
schaal 1 : 325.000

GOD_KI3

Kaart van het heilige land
C.W.M. van de Velde
druk: 3e
omvang: 1 kaart in 2 bladen
schaal 1 : 325.000

GOD_KI4

Kaart van het heilige land
C.W.M. van de Velde
jaar: 1881
druk: 4e
drukker: [Den Haag] : J. Smulders & Cie. Lith des Konings
omvang: 1 kaart in 2 bladen
schaal 1 : 325.000
uitgever: L.C.G. Malmberg (MA), Den Bosch
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_MA1

Kaart van Palestina behoorende bij Gods-volk en de verlosser
B.C. Kloostermans
jaar: [ 1925 ]
druk: [1e]
drukker: Amsterdam : N.V. Teulings' Grafische Kunstinrichting
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 89 ( 98 ) cm
breedte: 65 ( 75 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_MA1
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_MA1
e-mail uw vraag over kaart GOD_MA1
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_MA2

Kaart van Palestina behoorende bij Gods-volk en de verlosser
B.C. Kloostermans
jaar: [ 1929 ]
druk: 2e
drukker: Amsterdam : N.V. Teulings' Grafische Kunstinrichting
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 89 ( 96 ) cm
breedte: 65 ( 74 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_MA2
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_MA2
e-mail uw vraag over kaart GOD_MA2
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Exemplaar te koop

GOD_MA3

Kaart van Palestina behoorende bij Gods-volk en de verlosser
B.C. Kloostermans
jaar: [ 193x ]
druk: 3e
drukker: Amsterdam : N.V. Teulings' Grafische Kunstinrichting
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 90 ( 96 ) cm
breedte: 65 ( 75 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_MA3
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_MA3
e-mail uw vraag over kaart GOD_MA3
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_MA_P

Reizen van den H. Paulus

jaar: [ 1927 ]
drukker: Amsterdam : Teulings Grafische Kunstinrichting
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 61 ( 70 ) cm
breedte: 102 ( 116 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_MA_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_MA_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_MA_P
uitgever: E. Maaskamp (MK), Amsterdam
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_MK

Aardrijkskundige plaatsbeschrijvende en geschiedkundige kaart van Palestina of het heilige land
J.T. Assheton, E. Maaskamp, J. Clarisse
jaar: 1828
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 88 ( 102 ) cm
breedte: 57 ( 76 ) cm
schaal [ca. 1 : 360.000]
handleiding
lees meer: hoofdstuk 2 in het boek  De wereld tussen twee stokken
groter formaat foto GOD_MK
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_MK
e-mail uw vraag over kaart GOD_MK
uitgever: P. Noordhoff (NO), Groningenschoolkaart schoolkaarten schoollandkaart schoolwandkaartwandkaart schoolplaat schoolplaten
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_NO_R

Palestina
Met aanduiding der indeeling ten tijde van Christus
R. Bos
jaar: 1906
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 95 ( 103 ) cm
breedte: 66 ( 75 ) cm
schaal 1 : 354.000
groter formaat foto GOD_NO_R
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO_R
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO_R
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NO1B

Palestina
A.M. Brouwer
jaar: [ 1929 ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 96 ( 100 ) cm
breedte: 71 ( 79 ) cm
schaal 1 : 350.000
handleiding
groter formaat foto GOD_NO1B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO1B
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO1B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_NO2B

Palestina
A.M. Brouwer
jaar: [ 1949 ]
druk: 2e
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 96 ( 100 ) cm
breedte: 71 ( 78 ) cm
schaal 1 : 350.000
variant
groter formaat foto GOD_NO2B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO2B
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO2B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NO3B

Palestina
A.M. Brouwer
jaar: [ 1966 ]
druk: 3e
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 96 ( 101 ) cm
breedte: 72 ( 79 ) cm
schaal 1 : 350.000
groter formaat foto GOD_NO3B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO3B
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO3B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_NO3P

Paulus' reizen
De tocht der IsraŽlieten en het Eufraat- en Tigris-gebied
H. Breekveldt, A.M. Brouwer
jaar: [ 1929 ]
druk: 3e
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 67 ( 71 ) cm
breedte: 124 ( 135 ) cm
schaal: niet vermeld
handleiding
Opm.: eerste en tweede druk zie GOD_RI1P en GOD_RI2P
lees meer: hoofdstuk 41 in het boek  De wereld tussen twee stokken
groter formaat foto GOD_NO3P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO3P
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO3P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NO4P

Paulus' reizen
De tocht der IsraŽlieten en het Eufraat- en Tigris-gebied
H. Breekveldt, A.M. Brouwer, H.A. Brongers
jaar: [ 1953 ]
druk: 4e
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 67 ( 70 ) cm
breedte: 124 ( 131 ) cm
schaal: niet vermeld
lees meer: hoofdstuk 41 in het boek  De wereld tussen twee stokken
groter formaat foto GOD_NO4P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO4P
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO4P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_NO5P

Paulus' reizen
De tocht der IsraŽlieten en het Eufraat- en Tigris-gebied
H. Breekveldt, A.M. Brouwer, H.A. Brongers
jaar: [ 1961 ]
druk: 5e
drukker: Amsterdam : Drukkerij Senefelder
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 67 ( 71 ) cm
breedte: 124 ( 130 ) cm
schaal: niet vermeld
lees meer: hoofdstuk 41 in het boek  De wereld tussen twee stokken
groter formaat foto GOD_NO5P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO5P
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO5P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_NO_H

Palestina
H. Heytmeyer, W. Hoogsteen
jaar: [ 1937 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 121 ( 130 ) cm
breedte: 81 ( 94 ) cm
schaal 1 : 200.000

Opm.: voor de leerlingen was er een kleine versie (schaal 1 : 1.000.000) van deze kaart beschikbaar waarin 65 plaatsen worden benoemd
groter formaat foto GOD_NO_H
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NO_H
e-mail uw vraag over kaart GOD_NO_H
uitgever: Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging (NZ), Amsterdam
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ1

Het land van de Bijbel

jaar: [ ca. 1965 ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 102 ( 127 ) cm
breedte: 66 ( 70 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_NZ1
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ1
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ1
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ2

Het land van de Bijbel (N.T.)

jaar: [ ca. 1975 ]
druk: [2e]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 103 ( 115 ) cm
breedte: 67 ( 70 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_NZ2
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ2
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ2
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ1P

De reizen van Paulus

jaar: [ ca. 1965 ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 78 ( 89 ) cm
breedte: 102 ( 106 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_NZ1P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ1P
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ1P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ2P

De reizen van Paulus

jaar: [ ca. 1975 ]
druk: [2e]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 63 ( 82 ) cm
breedte: 88 ( 99 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_NZ2P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ2P
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ2P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ_V

De Vruchtbare Halve Maan
Riviergebieden in Mesopotamië en Egypte

jaar: [ ca. 1965 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 59 ( 67 ) cm
breedte: 82 ( 100 ) cm
schaal [ca. 1 : 3.280.000]
groter formaat foto GOD_NZ_V
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ_V
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ_V
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_NZ_W

De weg van de kinderen Israëls
Nijldelta en Sinaïtisch Schiereiland

jaar: [ ca. 1965 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 60 ( 65 ) cm
breedte: 83 ( 97 ) cm
schaal [ca. 1 : 750.000]
groter formaat foto GOD_NZ_W
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_NZ_W
e-mail uw vraag over kaart GOD_NZ_W
uitgever: J. Oomkens Jzn. (OK), Groningen

GOD_OK

Groote bijbelkaart ten gebruike bij het godsdienstonderwijs in katechisatiën en scholen
C.E. van Koetsveld
jaar: [ 1849 ]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
uitgever: v/h Paul Brand (PB), Bussum
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_PB

Kaart van Palestina
Th.P. Badoux
jaar: [ 1921 ]
drukker: Den Haag : J. Smulders & Co.
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 121 ( 131 ) cm
breedte: 147 ( 159 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_PB
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_PB
e-mail uw vraag over kaart GOD_PB
uitgever: G. Rietveld (RI), Enschede

GOD_RI1P

Paulus' reizen
H. Breekveldt
jaar: [ ca. 1900 ]
druk: [1e]
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_RI2P

Paulus' reizen, de tocht der IsraŽlieten en het Eufraat- en Tigris-gebied
H. Breekveldt
jaar: [ 19xx ]
druk: 2e
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 64 ( 72 ) cm
breedte: 108 ( 115 ) cm
schaal: niet vermeld

Opm.: derde druk (1929) tot en met vijfde druk (1961) zie GOD_NO3P - GOD_NO5P; plakkertje vermeldt 'Retel's Bureau voor Schoolinstallatie, Rijswijk'
lees meer: hoofdstuk 41 in het boek  De wereld tussen twee stokken
groter formaat foto GOD_RI2P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_RI2P
e-mail uw vraag over kaart GOD_RI2P
uitgever: H.A.M. Roelants (RO), Schiedam

GOD_RO

Kaart van Palestina en omliggende landen
H. Bakkes
jaar: [ 1855 ]
omvang: 1 kaart in 8 bladen
uitgever: J.C. van Schenk Brill (SC), Doesburg

GOD_SC1

Nieuwe kaart van Palestina
J. van de Putte
jaar: [ 1896 ]
druk: [1e]
omvang: meerbladig

handleiding

Opm.: tweede en derde druk zie GOD_CA2 en GOD_CA3

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_SC_B

Bijbelsche wandkaart
J. van de Putte
jaar: [ 1905 ]
omvang: 1 kaart in 6 bladen

handleiding
uitgever: H. ten Brink (TB), Meppel (later: Arnhem)

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_TB1A

Wandkaart van Palestina, met een plattegrond van Jeruzalem, kaarten van het Sinaï-schiereiland en de Eufraat-Tigris vlakte, de stamindeeling, de reizen van Paulus en profielen ter toelichting van de hoofdkaart, ten gebruike bij het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
A. Noordtzij, H. van Zuylen, H. Blink
jaar: 1909
druk: [1e]
omvang: 1 kaart in 8 bladen
schaal 1 : 200.000

handleiding

Opm.: voor de eenvoudige uitvoering (Editie B) van deze wandkaart (Editie A) zie GOD_TB1B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_TB2A

Wandkaart van Palestina, met een plattegrond van Jeruzalem, kaarten van het Sinaï-schiereiland en de Eufraat-Tigris vlakte, de stamindeeling, de reizen van Paulus en profielen ter toelichting van de hoofdkaart, ten gebruike bij het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
A. Noordtzij, H. van Zuylen, H. Blink
jaar: [ 1916 ]
druk: 2e
drukker: Groningen : Firma J.H. v.d. Weijer
omvang: 1 kaart in 8 bladen
hoogte: 194 ( 202 ) cm
breedte: 146 ( 163 ) cm
schaal 1 : 200.000
variant
groter formaat foto GOD_TB2A
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_TB2A
e-mail uw vraag over kaart GOD_TB2A

Wij zijn bezig met de restauratie van deze kaart

GOD_TB3A

Wandkaart van Palestina, met een plattegrond van Jeruzalem, kaarten van het Sinaï-schiereiland en de Eufraat-Tigris vlakte, de stamindeeling, de reizen van Paulus en profielen ter toelichting van de hoofdkaart, ten gebruike bij het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
A. Noordtzij, H. van Zuylen, H. Blink
jaar: 1921
druk: 3e
omvang: 1 kaart in 8 bladen
schaal 1 : 200.000
variant
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_TB1B

Wandkaart van Palestina, met een plattegrond van Jeruzalem, ten gebruike bij het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
A. Noordtzij, H. van Zuylen, H. Blink
jaar: 1909
druk: [1e]
drukker: Groningen : Firma J.H. v.d. Weijer
omvang: 1 kaart in 6 bladen
hoogte: 145 ( 155 ) cm
breedte: 112 ( 127 ) cm
schaal 1 : 200.000

handleiding

Opm.: voor de uitgebreide uitvoering (Editie A) van deze wandkaart (Editie B) zie GOD_TB1A
groter formaat foto GOD_TB1B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_TB1B
e-mail uw vraag over kaart GOD_TB1B

GOD_TB2B

Wandkaart van Palestina, met een plattegrond van Jeruzalem, ten gebruike bij het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
A. Noordtzij, H. van Zuylen, H. Blink
jaar: [ 191x ]
druk: 2e
omvang: 1 kaart in 6 bladen
schaal 1 : 200.000
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_TB_P

Paulus' reizen
G.H. Pothuis
jaar: [ 1933 ]
drukker: Arnhem : A. v.d. Weerd
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 65 ( 70 ) cm
breedte: 93 ( 102 ) cm
schaal: niet vermeld

Opm.: kaart vermeldt 'Systeem Bos, Berends, Wolters' ( lees meer )
groter formaat foto GOD_TB_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_TB_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_TB_P
uitgever: G.B. van Goor (Zonen) (VG), Gouda (later: Den Haag)
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_VG

Palestina ten tijde van Jezus / Jeruzalem ten tijde van Jezus / Israël
[J.C.] Kloosterman, [B.] Koekkoek, [J.] van Mourik
jaar: [ ca. 1960 ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 139 ( 152 ) cm
breedte: 106 ( 116 ) cm
schaal 1 : 300.000 / 1 : 4.500 / [1 : 300.000]
groter formaat foto GOD_VG
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_VG
e-mail uw vraag over kaart GOD_VG
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Exemplaar te koop

GOD_VG_K

Van Goor's wandkaart van IsraŽl/Palestina

jaar: [ 1981 ]
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 140 ( 152 ) cm
breedte: 101 ( 107 ) cm
schaal [ca. 1 : 355.000] (Jeruzalem [ca. 1 : 4.000])
groter formaat foto GOD_VG_K
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_VG_K
e-mail uw vraag over kaart GOD_VG_K
uitgever: J.B. Wolters (WO), Groningen
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WO_M

Wandkaart voor bijbelsche geschiedenis
G.H. Bleeker, H. Marwitz
jaar: [ 1887 ]
omvang: 1 kaart in 6 bladen
hoogte: 147 ( 155 ) cm
breedte: 126 ( 141 ) cm
schaal: diverse (Palestina 1 : 450.000, Paulus' reizen 1 : 2.000.000)
handleiding
groter formaat foto GOD_WO_M
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO_M
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO_M
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop; ter inzage bij de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

GOD_WO1S

Schoolkaart van Palestina
G.H. Bleeker, H. Marwitz
jaar: [ 1890 ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaart in 6 bladen
hoogte (blad): 47 of 48 of 52 ( -- ) cm
breedte (blad): 57 ( -- ) cm
schaal 1 : 247.000
handleiding
lees meer
groter formaat foto GOD_WO1S
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO1S
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO1S
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_WO2S

Schoolkaart van Palestina
G.H. Bleeker, H. Marwitz
jaar: [ 1899 ]
druk: 2e
omvang: 1 kaart in 6 bladen
hoogte: 146 ( 160 ) cm
breedte: 113 ( 133 ) cm
schaal 1 : 247.000
lees meer
groter formaat foto GOD_WO2S
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO2S
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO2S
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WO_G

Nieuwe schoolkaart van Palestina
G.H. Bleeker, H. Marwitz
jaar: [ 1904 ]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 189 ( 204 ) cm
breedte: 124 ( 138 ) cm
schaal 1 : 150.000
handleiding
lees meer
groter formaat foto GOD_WO_G
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO_G
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO_G
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WO1B

Wandkaart van Palestina
F.M.Th. Böhl, G. Meima
jaar: [ 1921 ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 162 ( 173 ) cm
breedte: 112 ( 129 ) cm
schaal 1 : 250.000
groter formaat foto GOD_WO1B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO1B
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO1B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WO2B

Wandkaart van Palestina
F.M.Th. Böhl, G. Meima, A. van Deursen
jaar: [ 1949 ]
druk: [2e]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 170 ( 186 ) cm
breedte: 111 ( 130 ) cm
schaal 1 : 250.000
variant
groter formaat foto GOD_WO2B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WO2B
e-mail uw vraag over kaart GOD_WO2B
uitgever: Wolters-Noordhoff (WN), Groningen
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WN

Palestina in de tijd van de Bijbel
J.H. Meesters
jaar: 1970
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 100 ( 105 ) cm
breedte: 70 ( 77 ) cm
schaal 1 : 350.000
groter formaat foto GOD_WN
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WN
e-mail uw vraag over kaart GOD_WN
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WN_P

Zendingsreizen van Paulus
J.H. Meesters
jaar: 1970
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 72 ( 80 ) cm
breedte: 97 ( 105 ) cm
schaal 1 : 2.500.000
groter formaat foto GOD_WN_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WN_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_WN_P
uitgever: (B. of C.A.) Westera (WS), Nijverdal
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_WS_A

Palestina
Tijd der aartsvaders
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 74 ( 82 ) cm
breedte: 55 ( 61 ) cm
schaal 1 : 500.000

handleiding
groter formaat foto GOD_WS_A
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_A
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_A
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WS_G

Palestina
't Gedeelde rijk
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 74 ( 85 ) cm
breedte: 55 ( 65 ) cm
schaal 1 : 500.000
handleiding
groter formaat foto GOD_WS_G
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_G
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_G
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_WS_K

Van Gosen naar Kanaän
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 55 ( 62 ) cm
breedte: 74 ( 82 ) cm
schaal 1 : 937.500

handleiding

Opm.: later opnieuw en gewijzigd uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. (zie GOD_BC_G)
groter formaat foto GOD_WS_K
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_K
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_K
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WS_N

Palestina
Tijd van 't Nieuwe Testament
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 74 ( 86 ) cm
breedte: 55 ( 65 ) cm
schaal 1 : 500.000
handleiding
groter formaat foto GOD_WS_N
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_N
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_N
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand

GOD_WS_P

Reizen van den apostel Paulus en "zeven gemeenten van AziŽ"
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Deventer : Drukkerij "De IJsel"
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 54 ( 61 ) cm
breedte: 74 ( 82 ) cm
schaal 1 : 3.000.000

handleiding

Opm.: later opnieuw en gewijzigd uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. (zie GOD_BC_P)
groter formaat foto GOD_WS_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WS_R

Palestina
Richteren- en eerste koningstijd
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 74 ( 83 ) cm
breedte: 55 ( 64 ) cm
schaal 1 : 500.000
handleiding
groter formaat foto GOD_WS_R
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_R
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_R
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Opgenomen in Collectie De Wereld aan de Wand
Tevens een exemplaar te koop

GOD_WS_V

Palestina
Verovering en stamverdeeling onder Mozes en Jozua
K. Wielemaker
jaar: [ 1908 of 1909 ]
drukker: Zwolle : De Erven J.J. Tijl
omvang: 1 kaartblad
hoogte: 74 ( 84 ) cm
breedte: 55 ( 64 ) cm
schaal 1 : 500.000
handleiding
groter formaat foto GOD_WS_V
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_WS_V
e-mail uw vraag over kaart GOD_WS_V
buitenlandse uitgever (Ewald Becker, Hamburg)
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_EB

Palestina ten tijde van Jezus

jaar: [ ca. 1970 ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 162 ( 166 ) cm
breedte: 100 ( 107 ) cm
schaal 1 : 225.000
groter formaat foto GOD_EB
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_EB_B

Beeldkaart van het heilige land
Het leven van Jezus
S. Wascher, J.A. van Hasselt
jaar: [ 197x ]
omvang: 1 kaart in 2 bladen
hoogte: 160 ( 167 ) cm
breedte: 116 ( 123 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_EB_B
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB_B
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB_B
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_EB_P

Beeldkaart De reizen van de Apostel Paulus
Ontwikkeling van het christendom tot omstreeks 400 in het gebied van het Imperium Romanum
G. Kolumbe, P.E. Kolumbe, S. Wascher
jaar: [ 197x ]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 163 ( 168 ) cm
breedte: 208 ( 216 ) cm
schaal ca. 1 : 1.500.000
groter formaat foto GOD_EB_P
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB_P
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB_P
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_EB1T

Beeldkaart bij het Oude Testament
S. Wascher, J.A. van Hasselt
jaar: [ 197x ]
druk: [1e]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 163 ( 166 ) cm
breedte: 158 ( 166 ) cm
schaal 1 : 1.000.000
groter formaat foto GOD_EB1T
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB1T
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB1T
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Niet te koop

GOD_EB2T

Beeldkaart bij het Oude Testament
S. Wascher, J.A. van Hasselt
jaar: [ 197x ]
druk: 2e
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 163 ( 168 ) cm
breedte: 158 ( 166 ) cm
schaal 1 : 1.000.000
groter formaat foto GOD_EB2T
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB2T
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB2T
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Exemplaar te koop

GOD_EB_R

De reformatie
H. Budde, W. Bretfeld
jaar: [ 197x ]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 162 ( 166 ) cm
breedte: 200 ( 205 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_EB_R
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB_R
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB_R
wandkaart schoolkaart schoolplaat voor het godsdienstonderwijs

Exemplaar te koop

GOD_EB_C

De contrareformatie
H. Budde, W. Bretfeld
jaar: [ 197x ]
omvang: 1 kaart in 4 bladen
hoogte: 163 ( 167 ) cm
breedte: 198 ( 204 ) cm
schaal: niet vermeld
groter formaat foto GOD_EB_C
ontvang per e-mail een gratis fragment naar uw keuze van kaart GOD_EB_C
e-mail uw vraag over kaart GOD_EB_C
toelichting
Bibliografie en foto-overzicht
Nederlandse schoolwandkaarten
WANDKAARTCODE
verklaring wandkaartcode

kaartgegevens


 homepage De Wereld aan de Wand 

Niets van deze website mag worden overgenomen of gereproduceerd
zonder toestemming van antiquariaat De Wereld aan de Wand.